Go to top
De meest verrassende boekhandel

Privacyverklaring

Boekhandel De Slegte BVBA (hierna: De Slegte) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Lees deze Verklaring aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor De Slegte is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Slegte houdt zich hierbij aan de eisen die de wetgeving betreffende marktpraktijken en bescherming van de consument daaraan stelt.

Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens

2.1 Om het gebruik van de website te bevorderen kan De Slegte gegevens vastleggen in een bestand. De Slegte kan deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van De Slegte en/of aan haar gelieerde instellingen/ondernemingen. De Slegte zal altijd trachten rekening te houden met uw voorkeur.

Artikel 3 Uw rechten
3.1 De Slegte wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze Verklaring wil daar een bijdrage aan leveren.

Artikel 4 Cookies – SSL
4.1 De Slegte maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de Klant heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de Klant een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen.

4.2 Wanneer u op de website producten afrekent, maakt u gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. SSL is een standaardprotocol dat gebruik maakt van een beveiligingstechnologie waardoor communicatie tussen servers versleuteld plaatsvindt. Een beveiligde site herkent u aan een URL-adres dat begint met de letters 'https'.

Artikel 5 Melding
5.1 De verwerking van persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door De Slegte, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

Artikel 6 Wijzigingen
6.1 De Slegte behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Verklaring. Controleer daarom regelmatig deze Verklaring.